ahmet gençAhmet Genç, yeni kurulan hastanelerin yönetiminde, sağlık tesislerinin yeniden yapılandırılmasında, stratejik sağlık turizmi planlaması ve sağlık hizmeti sağlayıcıları için, sağlık bilişim ve biyomedikal teknolojilerin planlanmasında deneyime sahip bir profesyoneldir.

Multidisipliner ekip temelli, sağlık finansmanı ve yönetimi, biyomedikal teknolojiler ve uluslararası ticaret konusundaki birikim ve deneyimiyle, sağlık sektöründe biyomedikal ve bilişim teknoloji yatırımları, niş pazarlama ve yönetim alanlarının yanında inovatif “kişisel tıp” teşhis ve tedavi uygulamalarında yüksek profilli danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.

 

İş Deneyimi Özeti: Genç, ABD’de, Johns Hopkins Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde, Radyoloji ve Kardiyoloji bölümlerinde sekiz yıl Biyomedikal Yüksek Mühendisi olarak iş deneyimine sahiptir. Tıbbi görüntüleme, 3- boyutlu, gerçek zamanlı, medikal görüntü eşliğinde inovatif tedaviler geliştirilmesi, girişimsel radyoloji ve kardiyoloji alanında araştırma ve geliştirme planlaması ve koordinasyonu hakkında derinlemesine bilgi sahibidir.

ABD’deki 10 yıllık eğitim ve iş deneyimi sonrasında, Türkiye’de, yeni hastane projeleri ve işletme yönetimi, hastane operasyonlarının yeniden yapılandırılması, bilişim teknolojilerinin sağlık hizmetlerine entegrasyonu, dijital hastane proje yönetimi, klinik & iş akışı optimizasyonu ve sağlık politikası planlama ve geliştirme konularında üst düzey yönetici olarak çalıştı.

Genç, 2010 yılından bu yana, EDTA Sağlık Hizmetleri’nin kurucu ortağı ve genel müdürü olarak görev yapmaktadır. EDTA’nın sağlık alanındaki danışmanlık hizmetleri kısaca şu ana başlıklarda özetlenebilir

– Yeni sağlık kuruluşu ve biyoteknoloji yatırımları

– Operasyonel ve Bakım (O&M) Hizmetleri Yönetimi,

– Tıbbi cihaz ve ekipman planlaması, satın alımı, hizmete alınması,

– Medikal turizm danışmanlığı

– İnovatif tedavilere, aşılara, hücre tedavilerine, immünoterapilere erişimde danışmanlık hizmetleri

 

Eğitim Dereceleri Özeti:

– Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Lisans Derecesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir

– Biyomedikal Mühendisliği, Yüksek Lisans Derecesi, Case Western Reserve Üniversitesi, Cleveland, OH

– Uluslararası Ticaret, Yüksek Lisans (MBA), Johns Hopkins Üniversitesi, Baltimore, MD

– Sağlık Finans & Yönetimi, Lisans üstü derecesi, Johns Hopkins Bloomberg Halk Sağlığı Üniversitesi; Baltimore, MD

– Sağlık Yönetimi, Doktora adayı (2015 – ), Marmara Üniversitesi, İstanbul

 

http://tr.linkedin.com/in/ahmetgenc