Sağlık hizmetleri sektörü, teknoloji ve multidisipliner insan kaynağı sebebiyle, yapısı gereği devamlı değişken dinamik bir yapıya sahip, sürekli güncellenen mevzuat ve regülasyonlara tabi sektörlerdendir.

 

Bu şartlar altında faaliyet gösteren günümüzün sağlık işletmeleri, klinik ve işletme maliyetlerini azaltmak ve hasta güvenliği ile ilgili düzenlemeleri ve talimatları yerine getirmek için sürekli çaba sarf etmek zorundadır.

 

Edta Sağlık Hizmetleri, stratejik yönetim danışmanlığı hizmetleriyle müşterilerinin geleceğin değişim süreçlerine proaktif olarak uyum sağlamalarına yardımcı olmaktadır.  İnsan kaynakları bir sağlık kuruluşunun en stratejik ve en önemli rekabet unsurlarından birisi olmasından, EDTA’nın danışman ekibi öncelikle sağlık yatırımcısı ve işletmecisinin insan kaynağını analiz eder ve klinik ve işletme iş akışlarında etkinlik ve verimliliği arttırma bakımından iyileştirme alanlarına derinlemesine bakar.

 

Günlük işlerin yürütülmesi, çoğu zaman sağlık yöneticileri için stres ve tam meşguliyet nedenidir. Yönetimi danışmanlarımız, müşterilerimizin sektördeki eğilimleri ve olası riskler hakkında fikir edinmelerinde ve kurumlarının iyileştirmeye açık yönlerine ve yetkin oldukları alanlara odaklanmalarına yardımcı olmaktadır.

 

Edta, müşterilerimize pazar dinamikleri ve rekabetin değerlendirilmesi, onları etkileyen ekonomik ve sosyo-politik faktörleri anlamalarında yardımcı olur.

 

EDTA’nın sağlık yönetim danışmanlık hizmetleri kısaca:

  • Makro bakış açısıyla, sağlık pazarındaki eğilimlerinin etkileri ve fırsatlarının paylaşılması
  • Pazardaki rekabetin değerlendirilmesi, ekonomik ve sosyo-politik faktör analizi
  • Potansiyel büyüme alanlarına odaklanan, sürdürülebilir gelir artışı için klinik ve yönetim stratejilerinin açıkça tanımlanması
  • Müşteri yönetim kademesiyle ortak bir şekilde belirlenen stratejilerden hedeflenen faydaların zamanında gerçekleştirilmesi için uygulama planlaması ve pilot çalışmasının üstlenilmesi