Ahmet Genç, yeni kurulan hastanelerin yönetiminde, sağlık tesislerinin yeniden yapılandırılması ve re-organizasyonunda, stratejik sağlık turizmi planlaması ile sağlık bilişim ve biyomedikal teknolojilerin planlanmasında deneyime sahip bir profesyoneldir.

Aynı zamanda kendisi sağlık sektöründe biyomedikal ve bilişim teknoloji yatırımları, niş pazarlama ve yönetim alanlarının yanında inovatif “kişisel tıp” teşhis ve tedavi uygulamalarında multidisipliner ekip temelli danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.

 

 

İş Deneyimi Özeti: Genç, ABD’de, Johns Hopkins Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde, tıbbi görüntüleme, 3- boyutlu, gerçek zamanlı, medikal görüntü eşliğinde inovatif tedaviler geliştirilmesi, girişimsel radyoloji ve kardiyoloji alanında araştırma ve geliştirme planlaması ve koordinasyonu hakkında derinlemesine bilgi sahibidir.

ABD’deki 10 yıllık eğitim ve iş deneyimi sonrasında, Türkiye’de, yeni hastane projeleri ve işletme yönetimi, hastane operasyonlarının yeniden yapılandırılması, bilişim teknolojilerinin sağlık hizmetlerine entegrasyonu, dijital hastane proje yönetimi, klinik & iş akışı optimizasyonu ve sağlık politikası planlama ve geliştirme konularında üst düzey yönetici olarak çalışmıştır.

Genç, 2010 yılından bu yana, EDTA Sağlık Hizmetleri’nin kurucu ortağı ve genel müdürü olarak görev yapmaktadır. EDTA’nın sağlık alanındaki danışmanlık hizmetleri kısaca şu ana başlıklarda özetlenebilir

– Yeni sağlık kuruluşu ve biyoteknoloji yatırımları,

– Tıbbi cihaz ve ekipman planlaması, satın alımı, hizmete alınması,

– Operasyonel ve Bakım (O&M) Hizmetleri Yönetimi,

– Medikal turizm danışmanlığı,

– Fizibilite hazırlanması,

– İnovatif tedavilere, aşılara, hücre tedavilerine, immünoterapilere erişimde danışmanlık hizmetleri

 

Eğitim Dereceleri Özeti:

– Sağlık Yönetimi Doktora, Marmara Üniversitesi, İstanbul

– Sağlık Finans & Yönetimi, Lisans üstü derecesi, Johns Hopkins Bloomberg Halk Sağlığı Üniversitesi; Baltimore, MD

– İşletme, Yüksek Lisans (MBA), Johns Hopkins Üniversitesi, Baltimore, MD

– Biyomedikal Mühendisliği, Yüksek Lisans (MSc), Case Western Reserve Üniversitesi, Cleveland, OH

– Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Lisans (BS), Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir

 

http://tr.linkedin.com/in/ahmetgenc