sağlık hizmetleri danışmanlığı

Sağlık sektöründe kullanılan biyomedikal ve sağlık bilişim teknoloji ürünleri sürekli değişim ve güncellenme gereksinimlerinin içinde barındıran pahalı yatırımlardır.

Değişen teknoloji ve sürekli güncellenen bu cihazlar ve yazılımların satın alım ve idame süreçleri, son derece özel deneyim, know-how ve eğitim gerektirir. Yöneticiler ve yatırımcılar ise finansal, operasyonel ve günlük işleyişle ilgili karar vermekle yükümlü olduklarından, güncel teknolojileri takip etme ve stratejik yatırım kararlarında, sağlık teknolojileri ve yöneticiliği konusunda kapsamlı bilgi ve deneyime sahip danışmanlara daima ihtiyaç duyarlar.

 

EDTA Sağlık danışmanlık hizmetleri

 • Biyomedikal ve sağlık bilişim teknolojileri
  • yatırımı,
  • güncellenmesi,
  • uyarlanması,
  • faaliyete geçirilmesi,
 • Sağlık bilişim teknolojilerinin uygulanmasını optimize etmek için klinik ve iş akışlarının yeniden yapılandırılmasına yardımcı olma ve,
 • İleri teknoloji ürünü, biyomedikal ve bilgi teknolojilerinin kullanımı konusunda eğitim programlarının düzenlenmesi konularını içerir.