Sağlık yatırımları pahalı ve kompleks yatırımlardır. Başlıca sebepleri ise,

– ileri teknoloji ürünü tıbbi cihazlar ve ona göre tasarlanmış altyapı,

– düzenleyici kurumların bu yapılarda aradığı şartlar,

– Hastaların talep ve beklentilerinin artması – Pazar payı ve rekabet edebilirlik açısından

 

Bu yüksek maliyetli yapıların planlamasında, daha başlangıçta, yatırım finansmanının temini büyük öneme sahiptir -sadece borç veren kurumlar için değil, yatırımcılar için de bu olmazsa olmaz bir gerekliliktir.

 

Finansal fizibilite raporu, piyasanın mevcut durumu ve dinamiklerini, SWOT analizini, nakit akışı projeksiyonlarını, rakip analizlerini vb. içeren detaylı bir çalışmayı gerektirir.

 

Danışmanlarımız tarafından hazırlanan fizibilite çalışmasından bazı alt başlıklar şöyle

– Arz-talep analizi ve yatırım için planlanan hizmetlere ait projeksiyonlar

– Nakit Akışı ve kar-zarar tabloları

– Detaylı rekabet piyasası analizi

– SWOT analizi

– Finansman seçenekleri