EDTA danışmanları hem kısa hem de uzun vadede hasta hizmetlerinin ve sistem tasarımlarının analiz ve geliştirilmesinde sağlık yöneticiliği ve danışmanlığı deneyimine sahiptir. EDTA Sağlık Hizmetleri, mevcut işletmenizin yeniden yapılandırmanızda, klinik ve iş akışlarının optimizasyonunda ve mevcut Biyomedikal ve Sağlık Bilgi Teknolojilerinin yeterlilik analizlerinde daima yanınızda ve sizlere gerekli danışmanlık desteğini sağlayacaktır.

EDTA danışman kadrosu, gelir / verimliliği artırıcı yeni programlar geliştirme konusunda vizyon sahibi deneyimli uzmanlardır.  Hem kısa vadeli hem de günlük operasyonlarda ve uzun vadeli hedeflerde işinizin başarısını arttırmayı garanti eder.

EDTA’nın sağladığı bilgi ve araçlarla, işletmeniz bugünün sağlık sektörünün beklentilerini karşılayacak ve aşacak donanım ve kabiliyete sahip olacaktır.