Sağlık hizmetleri sektörü, teknoloji ve multidisipliner insan kaynağı sebebiyle, yapısı gereği devamlı değişken ve dinamik, sürekli güncellenen mevzuat ve regülasyonlara tabi sektörlerdendir.

Bu şartlar altında faaliyet gösteren günümüzün sağlık işletmeleri, bir taraftan kaliteli sağlık hizmetleri sunumunun gereklerini yerine getirirken, diğer yandan klinik ve işletme maliyetlerini azaltmak ve  hasta güvenliği ile ilgili düzenlemeleri ve talimatları uygulamak için sürekli çaba sarf etmek zorundadır.

İşte bu noktada Edta Sağlık Hizmetleri, müşterilerinin geleceğin değişim süreçlerine proaktif olarak uyum sağlamalarına yardımcı olmaktadır.  Biyomedikal ve sağlık bilişim teknolojilerinin sağlık yatırımlarında önemi her geçen gün artmaktadır. Sunduğu yatırım danışmanlığı hizmetleriyle EDTA daima müşterilerine değer katmayı hedeflemektedir.  Diğer taraftan, insan kaynakları bir sağlık kuruluşunun en stratejik ve en önemli rekabet unsurlarından birisidir. EDTA’nın danışman ekibi öncelikle sağlık yatırımcısı ve işletmecisinin insan kaynağını analiz eder; klinik ve işletme iş akışlarında etkinlik ve verimliliği arttırma bakımından iyileştirme alanlarına derinlemesine bakar.

Öte yandan makro planda, günlük işlerin yürütülmesi, çoğu zaman sağlık yöneticileri için stres ve tam meşguliyet sebebi olmuştur. Yönetimi danışmanlarımız, müşterilerimizin sektördeki eğilimler ve olası riskler hakkında fikir edinmelerinde ve kurumlarının iyileştirmeye açık yönlerine ve yetkin oldukları alanlara odaklanmalarına yardımcı olmaktadır.

Ayrıca Edta, müşterilerimize pazar dinamikleri ve rekabetin değerlendirilmesi, onları etkileyen ekonomik ve sosyo-politik faktörleri anlamalarında yardımcı olur.

EDTA’nın sağlık yönetim danışmanlık hizmetleri kısaca:

  • Makro bakış açısıyla, sağlık pazarındaki eğilimlerin etkileri, tehdit ve fırsatların paylaşılması
  • Pazardaki rekabetin değerlendirilmesi, ekonomik ve sosyo-politik faktör analizi
  • Potansiyel büyüme alanlarına odaklanan, sürdürülebilir gelir artışı için klinik ve yönetim stratejilerinin açıkça tanımlanması
  • Belirlenen stratejilerden hedeflenen faydaların zamanında gerçekleştirilmesi için uygulama planlaması ve pilot çalışmasının üstlenilmesi